Belangerijke info voor de Trainingsdagen/ Important info Trainingsessions

05-01-2023

Tijdens de trainingdagen kunt u met uw bus binnenstaan in de westerscheldehal zoals u gewend bent.

De ingang is dit jaar echter aan de andere kant van de hallen bij het grote parkeerterrein.

Er is alleen toegang met de bussen van de rijders, om overlast van de bewoners van het AOC zoveel mogelijk te beperken dienen alle andere auto's  op het parkeerterrein te gaan staan waar je ook gratis kunt staan tijdens de trainingweek.

Het is ten strengste verboden om met de motoren buiten het cicuit te rijden, of motoren in de westerscheldhal te laten draaien, er slapen mensen in de hal naast de westerscheldehal.

Ook medewerkers dienen dit jaar in de westerscheldhal te parkeren tijden de trainingweek en niet aan de kant van de rotonde, dit gedeelte dient vrijgehouden worden ivm Calamiteiten.

Tijdens de trainingweek zal er weer en snackwagen aanwezig voor een drankje en een frietje of broodje.

De deelnemers dienen zich 15 minuten voor aanvang te melden in de kantine tussen de twee hallen, voor een briefing en de groepsindeling.

De trainingen zijn vrij toegankelijk voor publiek.

During the training days you can park your bus in the Westerscheldehal as you are used to.

This year, however, the entrance is on the other side of the halls near the large parking lot.

There is only access with the buses of the drivers, to limit inconvenience to the residents of the AOC as much as possible, all other cars must park in the parking lot where you can also park for free during the training week.

It is strictly forbidden to drive the motorcycles outside the circuit, or to run the motorcycles in the Western Scheldt hall, people sleep in the hall next to the Western Scheldt hall.

This year, employees must also park in the Western Scheldt hall during the training week and not on the side of the roundabout, this area must be kept free due to calamities.

During the training week there will again be a snack car available for a drink and a fries or sandwich.

The participants must report 15 minutes before the start in the canteen between the two halls, for a briefing and group allocation.

The training sessions are freely accessible to the public.