Rennerskwartier

Het rennerskwartier is op het achterste gedeelte van het parkeerterrein van de Zeelandhallen.

U kunt hier vanaf donderdagavond terecht, onze mensen zullen u een plaats aanwijzen, waar u kunt staan.

Gedurende de nacht is er bewaking, en ehbo. Bij de hoofdingang zijn de toiletten open

Kosten om hier te overnachten zijn 30 euro voor het weekend.

Ook hier gelden enkele regels:

1. Laat geen afval achter op het terrein.(de organisatie krijgt anders te maken met hoge kosten)

2.Open vuur is verboden

3.Een half uur na afloop van de wedstrijden moet het stil zijn, houd er ekening mee dat er kleine kinderen slapen die ook de volgende dag weer moeten rijden.

4.In geval van nood is er bewaking bij de Kassa in de hoofdingang.

 

The riders quarter is at the rear of the parking lot of the Zeelandhallen.

You can come here from Thursday evening, our people will show you a place where you can stand.

During the night there is security, and first aid. The toilets are open at the main entrance

Costs to stay here are 30 euros for the weekend.

Here too, some rules apply:

1. Do not leave any waste on the site (otherwise the organization will have to deal with high costs)

2.Open flames are prohibited

3. Half an hour after the end of the races it must be quiet, keep in mind that small children are sleeping who also have to drive again the next day.

4. In case of emergency there is security at the cash desk in the main entrance.