Tribunes

De hal zal weer omgebouwd worden tot een heus indoor stadion, met zit en staanplaatsen. Dit jaar hebben we wat meer staanplaatsen weten te creeën door een iets gewijzigde opstelling. Ook het VIP terras wordt iets anders ingedeeld en vergroot zodat ook hier wat meer ruimte komt, we zullen niet meer kaarten gaan verkopen dan voorgaande jaren.

Nadat u een kaartje gekocht heeft kunt u via de westerschelddehal, waar de standhouders en horeca zijn,naar de wedstrijdhal. In de corridoor vind de toegangscontrole plaats. Polspandjes dienen stevig om de pols bevestigd te zijn.

Op vrijdagavond is er voldoende zitplaats, maar op zaterdag, na ongeveer 18:00 wordt het druk en is het zoeken voor een zitplaats.

Wij verkopen niet meer kaarten dan dat er plaatsen zijn, dus er is altijd plaats, ook al is het soms even zoeken.

 

The hall will be converted into a real indoor stadium, with seating and standing places. This year we have managed to create more pitches through a slightly different set-up. The VIP terrace will also be arranged and enlarged slightly differently so that there will be more space here too, we will not be selling more tickets than previous years.

After you have bought a ticket you can go to the competition hall via the Westerscheldt hall, where the exhibitors and catering are located. Access control takes place in the corridor. Wristbands must be firmly attached to the wrist.

On Friday evening there is enough seating, but on Saturday, after about 18:00 it gets busy and you have to look for a seat.

We do not sell more tickets than there are places, so there is always room, even if it is sometimes a bit of a search.