Licentie

 

 

Voor de trainingen en wedstrijden is 2024 dient u een KNMV basis sportlicentie, in het bezit te hebben.

Voor de trainingen volstaat ook een daglicentie, deze kunt u binnenkort bij de KNMV aanvragen. Deze is niet geldig voor de wedstrijden.

U kunt deze aanvragen via: mijn.knmv.nl 

Let op u kunt deze niet bij ons aan de hal kopen.  Inter rijders dienen over een interlicentie te beschikken.

Beginners dienen bovendien de rooky cursus te doen. Vraagt u voor het eerst een pas aan en kunt u aantonen dat u een ervaren rijder bent dan kunt u vrijstelling krijgen voor deze cursus.

U dient dan een licentie van uw (buitenlandse) bond te kunnen overleggen of een uitslagenlijst waaruit blijkt dat u ervaring hebt.

Om aan de Inter wedstrijden mee te kunnen doen dient u een Interlicentie te hebben en toestemming van uw bond om mee te kunnen rijden.

Voor alle informatie kijk op de website van de KNMV

 

For training sessions and competitions, you must have a 2024 KNMV basic sports license.

You can request this via: mijn.knmv.nl

Please note that you cannot buy these from us at the hall. Inter drivers must have an inter license.

Day passes are no longer available. Beginners should also take the rooky course. If you are applying for a pass for the first time and you can demonstrate that you are an experienced driver, you can be exempted from this course.

You must then be able to provide a license from your (foreign) association or a list of results showing that you have experience.

To participate in the Inter competitions you must have an Inter license and permission from your federation to participate.

For all information, please visit the website of the KNMV